top of page
  • facebook-logo
  • twitter-logo

|

ISRAELI REGIONAL
INITIATIVE
Logo

שאלות ותשובות

פרסומים

האופציה האזורית: סקירת ההזדמנות האזורית והצעתנו לאסטרטגיה ישראלית חדשה

יוזמת 'שבע הנקודות': יוזמה שגובשה על ידי 'ישראל יוזמת' יחד עם נציגי הרש"פ להתנעת תהליך מדיני אזורי

יוזמת השלום הישראלית: הצעת 'ישראל יוזמת' מ-2011 ליוזמה ישראלית המגיבה ליוזמת השלום הערבית

תפישה ביטחונית אזורית: כיצד הסדר אזורי תורם לעוצמתה הביטחונית של ישראל

תקציר המחקר הכלכלי: השפעותיו של הסדר אזורי על כלכלת ישראל

כמה זה שווה לי: מחשבון אינטראקטיבי לחישוב כמה בדיוק הסדר אזורי שווה לך כלכלית

סקר דעת קהל 2015: עמדות הציבור כלפי היוזמה האזורית ועוד

סקר דעת קהל 2016: עמדות הציבור כלפי היוזמה האזורית ועוד

פלאייר דיגיטלי: בקרוב

בתקשורת
הירשמו לקבלת ניוזלטר ועדכונים חודשיים

Thanks! Message sent.

bottom of page