top of page
בתקשורת
פרסומים

Turki Al Faisal

"The Arab Peace Initiative is not static and is not simplistic dictation but rather can be adapted to include any understanding agreed upon in negotiations. Just try to imagine the developments possible in commerce, medicine, science and culture.

  • facebook-logo
  • twitter-logo

ברוכים הבאים לאתר החדש שלנו! חלקים ממנו עדיין בעבודה. עמכם הסליחה

Logo
ISRAELI REGIONAL
INITIATIVE

זה כדאי

ברית אזורית צפויה לחזק את ביטחונה ומעמדה של ישראל כמעצמה אזורית. שיתוף פעולה ביטחוני יאפשר את בלימת והרתעת איראן, חיזבאללה והציר השיעי ואת מיגור הטרור והאסלאם הקיצוני. שיתוף פעולה כלכלי צפוי להזניק את הכלכלה הישראלית קדימה ולהביא לגידול של כ-20% בתוצר השנתי של ישראל. גם היפרדות מהפלסטינים לשתי מדינות אפשרית רק כחלק מעסקת חבילה אזורית שתשנה את מערך התמריצים של הצדדים להסכם, תספק לישראל ביטחונות ותמורות הולמים ותחליש את ארגון החמאס ברצועת עזה.

<< ספרו לי עוד

זה אפשרי

המזרח התיכון עובר תקופה של שינויים וזעזועים, המולידים שותפות אינטרסים בין ישראל למדינות הערביות הסוניות. מדינות אלו מבינות לראשונה שישראל איננה האויב שלהן, אלא בעלת ברית חזקה למאבק בארגוני הטרור ובאיום האיראני, ולשיתוף פעולה כלכלי שישפר את מצבם של עמי האזור. כתוצאה מכך בשלו התנאים לצאת לפעולה אסטרטגית ישראלית שתניע תהליך מדיני אזורי שיחליף את המו"מ הכושל בין ישראל לפלסטינים. ישראל תפעל להשגת 'עסקת חבילה אזורית' הכוללת היפרדות הדרגתית מהפלסטינים לשתי המדינות, שיתוף פעולה אזורי בביטחון ובכלכלה, ונורמליזציה מלאה בין ישראל למדינות הערביות במקביל.

<< ספרו לי עוד

שיתוף פעולה כלכלי וביטחוני ויחסים נורמליים בין ישראל למדינות הערביות צפוי לחזק את ביטחונה ומעמדה של ישראל כמעצמה אזורית. ברית ביטחונית אזורית תאפשר את בלימת והרתעת איראן, חיזבאללה והציר השיעי, תמגר את הטרור והאסלאם הקיצוני ותילחם בהקצנה. שיתוף פעולה כלכלי צפוי להזניק את הכלכלה הישראלית קדימה ולהביא לגידול של כ-20% בתוצר השנתי של ישראל.

הגעה לפתרון שתי המדינות אפשרית רק כחלק מעסקת חבילה אזורית. המודל הבילטרלי נכשל שוב ושוב מפני שלהנהגה הפלסטינית אין לגיטימציה ותמיכה מספקת על מנת להסכים לוויתורים ללא גיבוי המדינות הערביות וללא שליטה על חמאס ברצועת עזה. כמו כן, הפלסטינים לבדם אינם מסוגלים לספק לישראל בטחונות ותמורות אסטרטגיות ההולמות את הוויתורים הישראלים הנדרשים להסדר.

<< קראו עוד

זה אפשרי

המזרח התיכון עובר תקופה של שינויים וזעזועים, המולידים שותפות אינטרסים בין ישראל למדינות העבריות הסוניות. מדינות אלו מבינות לראשונה שישראל איננה האויב שלהן, אלא בעלת ברית חזקה למאבק בארגוני הטרור ובאיום האיראני, ולשיתוף פעולה כלכלי שישפר את מצבם של עמי האזור. כתוצאה מכך בשלו התנאים לצאת לפעולה אסטרטגית ישראלית שתניע תהליך מדיני אזורי שיחליף את המו"מ הכושל בין ישראל לפלסטינים. ישראל תפעל להשגת 'עסקת חבילה אזורית' הכוללת היפרדות הדרגתית מהפלסטינים לשתי המדינות, שיתוף פעולה אזורי בביטחון ובכלכלה, ונורמליזציה מלאה בין ישראל למדינות הערביות במקביל.

<< קראו עוד

מי אנחנו

'ישראל יוזמת' היא קבוצת השפעה א-מפלגתית הכוללת חברות וחברים מימין ומשמאל ומרקעים מגוונים: בכירי מערכת הביטחון, אנשי עסקים, דיפלומטים, אקדמאים ויזמים חברתיים. אנחנו מנהלים שיחות ומפגשים עם אנשים מובילים בישראל, באזור ובעולם ובוחנים את מרכיבי "עסקת החבילה האזורית", ובמקביל פועלים בקרב מקבלי ההחלטות בישראל כדי לקדם אסטרטגיה ישראלית ליצירת ברית אזורית, שתחזק את עוצמתה המדינית, הביטחונית והכלכלית של ישראל.

<< קראו עוד

יש עם מי

בשנים האחרונות אנו בוחנים את התפיסה האזורית במסגרת פגישותינו עם בכירים מהעולם הערבי, ומזהים שינוי מובהק בגישתם כלפי ישראל ובנכונותם לבצע צעדים לחימום היחסים עם ישראל במקביל לקידום הסוגיה הפלסטינית ולא רק לאחר פתרונה. לצד זאת, פגשנו בשנים האחרונות מאות בני שיח משלל מדינות ערב ויחד איתם גיבשנו מתווה שיניח את התשתית למשא ומתן האזורי.

<< קראו עוד
bottom of page