top of page
  • facebook-logo
  • twitter-logo

|

Logo
ISRAELI REGIONAL
INITIATIVE

מי אנחנו

בראייתנו, בעת הנוכחית קיימת לישראל הזדמנות היסטורית לנצל את שותפות האינטרסים בינה לבין מדינות ערב כדי לייצר מאזן כוחות חדש באזור: ברית אזורית שתביא לשיתוף פעולה ביטחוני, הסכמים כלכליים ונורמליזציה. אנו מאמינים כי בכוחה של ברית זו להביא לפתרון הסכסוך בין ישראל לפלסטינים על בסיס מודל שתי המדינות.

'ישראל יוזמת' היא קבוצת השפעה א-מפלגתית הכוללת חברות וחברים מימין ומשמאל ומרקעים מגוונים: בכירי מערכת הביטחון, אנשי עסקים, דיפלומטים, אקדמאים ויזמים חברתיים. אנחנו מנהלים שיחות ומפגשים עם אנשים מובילים באזור ובעולם ובוחנים הצעות קונקרטיות לקידום "עסקת חבילה אזורית", עסקה שמהווה גישה חדשנית להתקדמות מדינית בסכסוך הישראלי-פלסטיני. במקביל, אנו פועלים בקרב מקבלי ההחלטות בישראל כדי לקדם אסטרטגיה ישראלית ליצירת ברית אזורית, שתחזק את עוצמתנו המדינית, הביטחונית והכלכלית.

     המייסדים  

יובל רבין, מייסד-שותף

קובי הוברמן, מייסד-שותף

איש הייטק, בעל חברה לייעוץ אסטרטגי ויזם חברתי

     שותפים ובעלי תפקידים 

מיכאל סלע, חבר דריקטוריון

יגאל טמיר, חבר דריקטוריון

יענקל'ה לוי | ראש מכון גאלופ לשעבר ומומחה למחקרי דעת קהל

ד"ר רונית מרזן | מרצה ומומחית לזירה הפלסטינית

השגריר יצחק לבנון | שגריר ישראל במצרים לשעבר

פרופ' ורדה ליברמן | מומחית לקבלת החלטות וכלכלה פוליטית

תא"ל (מיל) אמנון סופרין | קצין מודיעין השדה הראשי וראש אגף המודיעין במוסד לשעבר

ד"ר ברוך עובדיה | פעיל פוליטי וחברתי

עוזי עילם | יו"ר הוועדה לאנרגיה אטומית לשעבר

פרופ' משה עמירב | מרצה ומומחה לסוגיית ירושלים

אהרון פוגל | יו"ר צים ומנכ"ל האוצר לשעבר

הנריקה צימרמן | עיתונאי ומרצה

עו"ד רואי קידר | בכיר במל"ל לשעבר

ד"ר מוטי קריסטל | מרצה ומומחה מו"מ

פיני שומר | חבר כנסת לשעבר, ראש מכון אבשלום לידיעת הארץ

אפרת שכטר | יועצת אסטרטגית עסקית-כלכלית

סימה שיין | רח"ט מחקר במוסד לשעבר

ערן שיישון | מנכ"ל מכון ראות

השגריר דני שק | שגריר ישראל בצרפת ודובר משרד החוץ לשעבר

יהונתן אדירי | יזם הייטק, יועץ מדיני ואסטרטג

אביב אורג | בכיר באמ"ן לשעבר ומומחה לטרור ג'יהאדי

ד"ר שלמה אלון | הממונה על לימודי השפה הערבית במשרד החינוך לשעבר

ד"ר אפרת אלרון | מומחית לכוחות רב-לאומיים וניהול ממשקים בינתרבותיים

ירום אריאב | איש עסקים ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר

תא"ל (מיל) ישראל בהרב | איש עסקים ומומחה לסוגיות ביטחון

ד"ר ניר בומס | מרצה ומומחה לסוריה

דוד בונדי | מנכ"ל ואיש עסקים

אלדד בן גל | מנכ"ל חברה לייעוץ עסקי

עדינה בר שלום | מייסדת המכללה החרדית ירושלים וכלת פרס ישראל

אלדד בריק | כלכלן

יורם גבאי | הממונה על הכנסות המדינה לשעבר, יועץ של "פעילים שוקי הון"

מולי דור | יו"ר אג'יק - מכון הנגב

ד"ר רונן הופמן | בכיר במרכז הבינתחומי, לשעבר בצוות המו"מ עם סוריה

פרופ' דוד הראל | סגן יו"ר האקדמיה הישראלית למדעים

רות וסרמן לנדה | סגנית השגריר הישראלי במצרים לשעבר

עו"ד טלי זינגר | אשת עסקים

דני יתום | ראש המוסד לשעבר

ד"ר מיכל יערי | מרצה ומומחית לסעודיה

     צוות המומחים והמתנדבים  

     צוות 2015-2017  

טל הראל, רכזת פעילות

סטודנטית לתואר שני בתוכנית
לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם של מכון שוויץ באוניברסיטה העברית

נועה אליאסף שוהם, מנכ"לית

יזמית חברתית עם ניסיון עשיר בניהול ארגונים במגזר השלישי

אמנון מורג, רכז השפעה בין לאומית

בוגר 8200, סטודנט בתוכנית לאוטמן, 

אוניברסיטת תל אביב

אסף קפלן, רכז השפעה בישראל

בוגר 8200, סטודנט לפכ"מ, 
אוניברסיטת תל אביב

Join our mailing list

Never miss an update

bottom of page