סימנים להתעוררותה של תפיסה אזורית בעקבות ׳צוק איתן׳

On מאי 8, 2015, Posted by , In מאמרי דעה ומחקרים, By ,,, , With סגור לתגובות על סימנים להתעוררותה של תפיסה אזורית בעקבות ׳צוק איתן׳

האם נוצרה תשתית לשינוי פרדיגמטי — ממסגרת של משא ומתן דו־צדדי בין ישראל לפלסטינים למתכונת של הידברות רב־צדדית אזורית?

אסטרטגיה מדינית משולבת: אזורית, בילטרלית וצעדים עצמאיים

On פברואר 13, 2015, Posted by , In מאמרי דעה ומחקרים, By , , With סגור לתגובות על אסטרטגיה מדינית משולבת: אזורית, בילטרלית וצעדים עצמאיים

המציאות המורכבת במזרח התיכון מחייבת את ישראל לגבש מדיניות משוכללת ומדורגת, המשלבת הידברות אזורית רב-צדדית עם משא ומתן בילטראלי ואף צעדים עצמאיים לעיצוב גבולות המדינה