מחקרים וניירות עמדה

מחקרים, מצגות וניירות עמדה של "ישראל יוזמת" בארבע סוגיות

מדיני-ביטחוני

החלופה האזורית – החייאת יוזמת השלום הערבית

הצעה למינוף היוזמה הערבית-סעודית לקידום פריצת-דרך מדינית ישראלית כאבן יסוד באסטרטגיה מדינית-אזורית חדשה


מצגת התפישה ביטחונית אזורית על בסיס הסדר אזורי-בילטראלי מינוף היוזמה הערבית

מטרת המצגת הינה להציג את תפישת הביטחון האזורית שלנו, להסביר מדוע נבחרה החלופה האזורית, ולהציג את מרכיביה ואת המענים הנדרשים כדי להתמודד עם אתגרי הביטחון שהיא מציבה


התכנית המדינית - היוזמת הישראלית

הצעתנו ליוזמה מדינית ישראלית המגיבה ליוזמה הערבית-סעודית

כלכלי

חזון ארבעת מנועי תקווה

מסמך המהווה סיכום עבודת מחקר אסטרטגי שביצעה "ישראל יוזמת" בין 2013-2014 בניסיון לשרטט אופק חדש של תקווה על בסיס יישום התפישה המדינית האזורית וההגעה לקץ הסכסוך הישראלי-ערבי.


מחקר כלכלי – השפעת הסדר איזורי על הכלכלה הישראלית

מחקר זה הוכן על ידי הכלכלן אלדד בריק על פי הזמנת תנועת "ישראל יוזמת" אשר מקדמת את התפישה האזורית לסיום הסכסוך במזרח התיכון. את המחקר ליווה צוות של כלכלנים בכירים, אנשי משק ותעשייה


המחשבון הכלכלי

מה התועלת הכלכלית האישית שתצמח לך כתוצאה מהסדר איזורי לקץ הסכסוך?
ענה על 8 שאלות - והתשובה אצלך בכיס!

דעת קהל

סקר דעת קהל - פברואר 2015

בתאריכים 10-11 בפברואר 2015 ערך מכון מחקרי "הגל החדש" סקר אינטרנטי לצורך ביצוע מחקר דעת קהל עבור ישראל יוזמת. הסקר נערך בקרב 508 נסקרים מהאוכלוסיה היהודית בישראל המהווים מדגם מייצג