Category Archives : דעת-קהל

שער  /  דעת-קהל

מחקר דעת קהל – פברואר 2015

On פברואר 11, 2015, Posted by , In דעת-קהל, With סגור לתגובות על מחקר דעת קהל – פברואר 2015

סקר דעת-קהל שערך מכון מחקרי "הגל החדש" עבור ישראל יוזמת. הסקר בוצע בתאריכים 10-11 בפברואר 2015 והקיף 508 נסקרים מהאכלוסיה היהודית בישראל